17/1/13 લ્યો ફરી પાનખર આવી
વાસંતી રંગોને દીધા સાવ અરે અટકાવી!

 સપનાઘેરી આંખે આંગણ અટક્યું પંખી ટોળું
હતું લીલું એ ઉપવન એને હવે લાગતું ડહોળું!
ટહુકાના પડઘા લઇ ક્હો'તો નવી તરજ કઈ ગાવી?

સાવ અચાનક વૃક્ષો સઘળાં સૂનકારમાં ખૂંપ્યા
અજવાળાના સૂર સહુએ ઝાંખપ જળમાં ડૂબ્યાં
 સુક્કા પર્ણો ખરતા ધરતી દ્વાર સૂના ખખડાવી

હજુ હૃદયમાં લીલાંછમ કંઈ પડછાયાઓ ઝૂરે
કેમ કરી તરશું ટાઢા દિવસોના સામા પૂરે !
તસવીરોના રંગે ઘરની ભીંત હવે છલકાવી!
      

1 ટિપ્પણી:

 1. લ્યો ફરી પાનખર આવી
  વાસંતી રંગોની થાળી એ તો સંતાડી સંતાડી લાવીઃ
  ખમો પલકારો આંખનો ખણો ચૂંટીઓ બે ચાર
  જોશો એની લીલાછમ્મ ચેતનની સાડી ...

  -- એક બીજો અભિગમ ... મામા

  જવાબ આપોકાઢી નાખો